TẠO SITEMAP.COM (Sửa lỗi lần cuối: 16:33 28/12/2017)

CÁC BƯỚC ĐỂ BẮT ĐẦU

1. Chúng tôi phân biệt giữa http:// và https, giữa www và non-www
2. Chúng tôi chỉ kiểm tra 500 liên kết đầu tiên tìm thấy (ưu tiên cấp thư mục)
3. Chúng tôi sẽ tạo sitemap cho toàn bộ liên kết được khám phá
4. Chúng tôi đang chạy thử nghiệm vui lòng kiểm tra lại sitemap trước khi gửi lên Google Search Console
5. Chúng tôi chỉ lưu trữ lần quét cuối cùng của ngày hôm đó
6. Góp ý vui lòng gửi mail cho chúng tôi: nhannguyenvn2008@gmail.com
BẮT ĐẦU KHÁM PHÁ
0
0